Upozornění - momentálně se nacházíte na stránkách minulého ročníku kurzu, které jsou dostupné za účelem archivace.
Pro přesunutí na aktuální stránky klikněte prosím zde.

Úkoly do 1. víkendu

Všechny úkoly ulož do své složky na webu Tokaheyi nejpozději do 6.1.2012. Úkoly budeme na prvním víkendu hodnotit a jsou součástí čekatelské zkoušky!

Metodika

  • připravit program schůzek své družiny na 1 měsíc – 4 schůzky, pokud nemáš svoji družinu, vyber si, pro jakou věkovou kategorii budeš program připravovat
  • pro program každé schůzky vyberte cíl (možno vybrat i jeden cíl na celý měsíc, nebo jeden společný pro dvě schůzky), kterého chcete dosáhnout (např. zlepšit spolupráci v družině, procvičit orientační schopnosti, zvýšit finanční gramotnost, seznámit šestku s nováčky a pod…)
  • každá schůzka bude připravena jako dvouhodinová, s uvedením časů jednotlivých aktivit
  • ke každé aktivitě uveďte přesná pravidla tak, aby mohl kdokoliv program vzít a zrealizovat
  • k zápisu využijte následující formátování do tabulky, řádky si přidávejte dle počtu aktivit a her

 

Připravil/a  
Výchovná kategorie vlčata/světlušky/skauti/skautky
Schůzka 1 Cíl:
Název aktivity/hry… Popis   čas
Název aktivity/hry… Popis čas

 

Schůzka 2 Cíl:
Název aktivity/hry… Popis čas
Název aktivity/hry… Popis čas

 

Bezpečnost

  • projít všechny cesty na www.budpripraven.cz
  • uložit printscreen stran s vyhodnocením (max. 2 chyby v cestě)

Myšlenkové základy skautingu

Napsat esej na libovolnou část obsahu čekatelské zkoušky z Myšlenkových základů skautingu (rozsah 2000-3000 znaků) - uložit do 6.1. 2012

Hospodaření

Přivézt jeden správně a jeden nesprávně vyplněný prvotní doklad

Organizace a právo

Přečíst si Úmluvu o právech dítěte (Je k dispozici po přihlášení v dokumentech -> Organizace a právo -> Úmluva o právech dítěte)